Compoziţii pe dictafon


coperta MelaniaCincea

 

ISBN: 978-973-125-615-3

Pret: 30 lei + TVA

Melania Cincea e dintre puţinii ziarişti de azi pentru care valorile contează. Nu conjuncturile, nu partidele, nu oamenii politici, aşa de schimbători de la o zi la alta, ci valorile, care asigură pentru ziarişti, ca şi pentru noi toţi, Polul Nord, reperele majore. Azi, când cotidianul presei noastre înregimentate fi se înfăţişează ca după un dezastru major, să regăseşti căte un om ca ea, cu credinţa intactă, pare greu de crezut.

Dar, ca la orice profesionist adevărat, din interviurile reunite în acest volum lipsesc accentele militante, aşa de supărătoare chiar la ziariştii ce-ți inspiră încredere.

Percepi imediat că omul ce întreabă în acest volum e cu desăvărşire onest şi deloc indiferent la marile şi preocupantele teme ale zilei. Ce să mai spui apoi despre interlocutorii ei? Toţi unul şi unul, aleşi anume să-ți stea alături în orele fericite ale lecturii. Vasile Popovici

Am ştiut că din textele în dialog publicate de Melania Cincea va ieşi o carte de interviuri; deocamdată, una – dar aproape că aş fi în stare să pariez fără vreo emoţie că e probabil să mai fie şi altele în viilor, din aceeaşi specie publicistică (foarte dificilă, spectaculoasă şi provocatoare).

Ca să fiu sincer pînă la capăt: am ştiut că aşa va fi încă de la primele interviuri sub semnătura distinsei doamne, pe care le-am citit cu mare încîntare. Sau, ca să nu fiu aşa de categoric, mai ales fiindcă este vorba despre ceva ce are legătură cu formele posibile ale unui viilor: am sperat foarte tare că aşa va fi, pentru că aşa era firesc şi drept să fie. Pentru că aşa trebuia să fie!

Căci, simplu şi direct spus: interviurile Melaniei Cincea au cam tot ce le trebuie ca să migreze, cu necesitate şi grafie, dintr-o publicaţie sau alta într-o carte. Ele au nerv, au consistentă, au poveste, au rigoare, au elegantă. Au, da, şarm. Şi chiar mai mult decăt atât!: au duh. În alte cuvinte: sunt în aşa fel gândite şi realizate încât să aibă viată lungă în ele. Cristian Pătrăşconiu

 

 
 Cumpără Acum