Psihologie experimentală – de la teorie la practică


cop 1 virga

 

Titlu: Psihologie experimentală – de la teorie la practică

Autor: Delia Mihaela Vîrgă

Domeniu : Psihologie

Colecție: Amfiteatru

ISBN : 978-973-125-424-1

Pagini: 278 pag.

Format: 16×24 cm

Anul publicării: 2014

Preț: 22 RON

Comandă

 

Prezentare carte

Aflat la a IV-a ediţie, volumul Psihologia experimentală – de la teorie la practică a beneficiat de transformări remarcabile, de actualizări şi completări. Pe lângă prezentarea principalelor paradigme din psihologia experimentală, autoarea a adăugat trei capitole însoţite de exemple practice relevante, exerciţii şi întrebări de auto-evaluare care să faciliteze înţelegerea conţinuturilor teoretice. Lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în domeniul Psihologie, dar şi tuturor celor care sunt interesaţi de Psihologia experimentală.

Prezentare autor

Delia Mihaela Vîrgă este conferenţiar în cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Este titularul cursurilor de Psihologie Experimentală şi Psihologie Organizaţionala (la nivel de licenţă), precum şi al cursurilor Analiza muncii şi proiectarea fişelor de post, Selecţia şi evaluarea performanţelor şi Diagnoza Organizaţională (la programele masterale). Volumele publicate sunt: Decizie şi schimbare organizaţională (Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2007), Transparency, Democracy and Global Governance. A European perspective (coordonator), (Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2010). A contribuit cu capitole la Manualul de tehnici şi abilităţi academice (Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2004), Manualul de Psihologia muncii şi organizaţională (Editura Polirom, Iaşi, 2004), Manualul de tehnici și metode în psihologia muncii și organizațională (Editura Polirom, Iaşi, 2007) și la volumul Măsuri implicite ale personalității (Editura Polirom, Iaşi, 2011). A semnat, de asemenea, numeroase articole ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale. Este editor-șef la revista Psihologia Resurselor Umane și director al programului masteral de Psihologia Muncii, Organizațională și a Transporturilor. Interesele în activitatea de cercetare sunt legate de starea de bine în organizații, de rolul resurselor personale în performanță şi de aspectele metodologice ale cercetării în domeniul psihologiei organizaționale.