Mecanică, oscilații și unde elastice


cop 1 barvinschi

 

Titlu: Mecanică, oscilații și unde elastice

Autor: Daniela Susan-Resiga, Liliana Lighezan, Paul  Barvinschi

Domeniu : Fizică

Colecție: Amfiteatru

ISBN : 978-973-125-427-2

Pagini: 194 pag.

Format: 16×24 cm

Anul publicării: 2014

Preț:  17 RON

 Comandă

 

 

Prezentare carte

Volumul Mecanică, oscilații și unde elastice. Îndrumător de laborator pentru studenți se adresează în principal studenţilor din anii I şi II ai Facultăţii de Fizică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Obiectivele anunţate de autori sunt aprofundarea şi fixarea cunoştinţelor prezentate la disciplinele Mecanică şi, respectiv, Oscilaţii și unde elastice, prin efectuarea unor experimente, precum şi deprinderea abilităţilor specifice investigării experimentale, necesare formării unui fizician. Lucrările din acest volum includ sistematizarea noţiunilor teoretice specifice tematicii abordate, prezentarea detaliată a montajelor experimentale, descrierea etapelor de efectuare a experimentelor, a modului de prelucrare a datelor şi de interpretare a rezultatelor.

Prezentare autori

Daniela Susan-Resiga este lector doctor în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din Timişoara. Temă de cercetare/interes: reologia fluidelor magnetizabile. A publicat numeroase studii şi articole în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale. De asemenea, în calitate de coautor, a semnat capitole în volume colective de specialitate: Magnetic Fluids – a special category of nanomaterials. Preparation and complex characterization methods,  în  Micro and nanostructures (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001), şi cărţi: Comportarea reologică a fluidelor magnetizabile (Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002), Introducere în fizica lichidelor (Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2004), Fizică moleculară şi căldură, Lucrări de laborator (Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2010). În acest moment este titularul cursului de Oscilații și unde elastice de la Facultatea de Fizică a Universităţii de Vest din Timişoara.

Liliana Lighezan este asistent doctorand în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din Timişoara. Arii de cercetare/interes: biofizică moleculară, studiul structurii şi funcţiei biomoleculelor, simularea unor procese biologice. A participat la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, a publicat studii în reviste de specialitate. Este autoarea volumului Creşterea şi caracterizarea cristalelor. Teme de laborator. (Editura Mirton, Timişoara, 2008). În calitate de coautor, a semnat lucrările Probleme de mecanică, acustică, oscilaţii şi unde (Editura Eurobit, Timişoara, 2009) şi Teste grilă de fizică pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior (Editura Politehnică, Timişoara, 2003).

Paul Barvinschi este lector doctor în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din Timişoara. Teme de cercetare/interes: caracterizarea materialelor prin metode cu radiații X, sinteza unor materiale nanostructurate, modelare și simulare numerică, fizică medicală. A participat la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale. De asemenea, a semnat numeroase studii şi articole publicate în reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate. În acest moment este titularul cursului de Mecanică de la Facultatea de Fizică a Universităţii de Vest din Timişoara.