Celuloză vs. Celuloid. Despre cărți și ecranizări


cop 1 cheveresan baya

Titlu: Celuloză vs. Celuloid. Despre cărți și ecranizări

Autor: Cristina Chevereșan, Adina Baya

Domeniu : Filologie

Colecție: Agora

ISBN : 978-973-125-443-2

Pagini: 240 pag.

Format: 16×24 cm

Anul publicării: 2015

Preț: 22 RON

Comandă

 

Prezentare carte

”Pe lângă cele două arte invocate — literatura și filmul —, cartea Cristinei Chevereșan și a Adinei Baya convoacă și câteva științe. În primul rând, geografia. Parcurgând sumarul cărții, descoperi harta fascinantă a unui univers în care conjuncția cuvântului și a imaginii devine un instrument de investigare a ființei umane. Demersul celor două excelente universitare timișorene se revendică, dincolo de zona de specialitate a fiecăreia dintre ele, comparatismului: Cristina Chevereșan iese constant din spațiul literaturii pentru a se avânta în considerații competente despre film, iar Adina Baya emite, din postura de cronicar de cinema, opinii solid documentate despre creațiile literare. Rezultatul este un volum care devine și o istorie sui-generis a literaturii privită prin imaginile pe care le-a generat, dar și o istorie a filmului văzut din perspectiva laboratoarelor literare. Cititorul e astfel îndemnat să caute febril în cinematografe, în videoteci ori pe internet „ecranizarea” cărții pe care au citit-o, iar iubitorii filmului să-și verifice în librărie sau bibliotecă impresiile lăsate de vizionare. În total, e o lucrare armonioasă, plină de paradoxuri și intuiții, în care descrierea e plină de grație, iar judecata de valoare mobilizează un amplu aparat al seducției prin sugestie, informație și analiză.”

Mircea Mihăieș

 

Prezentare autori

Cristina Chevereșan este conferențiar dr. la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie aUniversității de Vest din Timișoara (Colectivul de Limba și Literatura Engleză), director adjunct al programului de Studii Americane, bursier Fulbright și membră în numeroase societăți științifice și asociații profesionale naționale și internaționale. A publicat patru cărți – Dialoguri în era E-Reader (Institutul European, Iași, 2012), Book Alerts (Orizonturi Universitare, Timișoara, 2012), Apocalipse vesele și triste (Cartea Românească, București, 2006), Wounds and Deceptions: Decadent and Modernist Sensitivities on the Edge (Institutul Cultural Român, București, 2006) –, precum și numeroase articole, recenzii și interviuri în reviste academice, colecții de eseuri și presa culturală. A editat și tradus o serie de alte volume.

Adina Baya este asistent universitar la Universitatea de Vest, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Jurnalism. A absolvit în 2007 masteratul de Politici Media la Central European University din Budapesta. Deține titlul de doctor în Filologie din 2011. Este autoare a numeroase articole pe teme de media și comunicare în reviste de specialitate româneşti şi internaţionale, a unor contribuții în volume colective, precum şi a cărţii Media and Hyperreality in Don DeLillo’s Fiction (LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2013).