Modalități de publicare


EUV organizează două sesiuni pe an de strângere a manuscriselor, după cum urmează: până la data de 15 decembrie pentru planul editorial pe primul semestru (ianuarie – iulie) al anului următor, respectiv până la data de 15 iunie pentru planul editorial pe al doilea semestru (septembrie – decembrie) al anului curent.

Oferta de publicare trebuie să conțină manuscrisul imprimat și electronic, o prezentare a cărții (o pagină în care să se prezinte conținutul cărții și publicul căruia se adresează cartea) și un CV al autorului.

Oferta de publicare se trimite prin poștă sau se depune la sediul editurii, str. Paris, nr. 1, 300003, Timișoara, Timiș, România.

Manuscrisele propuse vor fi evaluate (blind peer-review) de către doi referenți științifici ai EUV. Referenții vor nota manuscrisul de la 1 la 3 după cum urmează : 1 – se aprobă fără modificări; 2 – se aprobă, dar trebuie făcute modificări; 3 – se respinge. Pe baza acestor referate, Consiliul Științific al Editurii validează/ invalidează publicarea manuscrisului.

În cazul în care manuscrisul nu este acceptat spre publicare, autorii își pot retrage manuscrisul de la sediul editurii în termen de 30 de zile.

În cazul în care manuscrisul est acceptat spre publicare, EUV va încheia cu autorul un contract de editare, urmând ca manuscrisul să fie predat și în variantă electronică.

Notă: Pentru publicarea revistelor, a volumelor conferințelor și pentru tipărirea materialelor promoționale de orice fel (broșuri, flyere, mape etc.), vă rugăm să contactați Tipografia Universității de Vest : Dl. Radu Cosma, tel. +40-256-592.680, radu.cosma@e-uvt.ro