Prezentare EUV


Editura Universității de Vest, având un profil academic, este una dintre cele mai importante edituri universitare din România și a fost înfiinţată în anul 2001, cu scopul de a contribui la creșterea prestigiului Universității de Vest din Timișoara.

EUV pune accent pe valoarea științifică a cărților care aduc un plus în cercetarea românească și internațională, își propune să lanseze pe piață autori care să devină repere în domeniile de cercetare abordate, atât pentru comunitățile academice, cât și pentru cele profesionale. Avem convingerea că o editură profesionistă este o editură care își asumă riscul financiar față de cărțile pe care le publică. În acest sens EUV nu acceptă publicarea cărților în regia autorului.

Pentru a asigura calitatea conținutului, cărțile publicate la EUV sunt selectate printr-un proces de peer-review riguros. Catalogul general al Editurii Universității de Vest cuprinde peste 1000 de titluri ce acoperă numeroase domenii de studiu și de cercetare: Antropologie, Etnologie, Filologie, Filosofie, Fizică, Matematică, Psihologie, Sociologie, Studii Culturale, Științe ale Comunicării, Științe ale Educației, Științe Economice, Științe Politice, Teologie, Traductologie.

Pentru perioada 2020-2024 EUV este evaluată și clasificată pentru următoarele domenii : Filologie (A), Filosofie(B),  Arte vizuale (B),  Istorie și studii culturale (C), Cinematografie și media (C) (http://www.cncs-nrc.ro/publicatii-stiintifice/).

Cărțile publicate la EUV se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor, profesorilor universitari și profesioniștilor din mediul socio-economic. Cu toții vor găsi în paginile acestora aspecte ale vieții științifice și culturale, naționale și internaționale. Fiecare titlu publicat la EUV aduce informații de actualitate, semnificative și necesare în formarea profesională – inițială sau continuă – a publicului nostru.