Domenii


Antropologie/Etnologie                       Management-Marketing

Arte si Design                                       Matematică-Informatică

Artele spectacolului                             Muzică

Chimie-Biologie                                    Psihologie   

Comunicare și Jurnalism                     Sociologie

Drept                                                      Studii Americane

Educație Fizică și Sport                       Studii Culturale

Filologie                                                 Știinte ale Educației

Filosofie                                                 Științe Economice 

Fizică                                                      Științe Politice și Relații Internaționale

Geografie                                              Teologie

Istorie                                                    Traductologie